tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Informacje

Informacje

Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał na mocy uchwały Senatu Kolegium Karkonoskiego, jako jednostka dydaktyczna włączona w struktury Uczelni (Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze) i został powołany zarządzeniem Rektora z dniem 1. października 2000 r. Celem działalności KUTW jest ustawiczne kształcenie seniorów, stymulowanie rozwoju ich osobowości, podnoszenie sprawności intelektualnej i fizycznej, upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej integracja społeczności słuchaczy. Cele te Uniwersytet realizuje poprzez ciągle udoskonalany i rozwijany program dydaktyczny, a także szeroką działalność kulturalno-integracyjną. Słuchaczami Uniwersytetu mogą być osoby mające uprawnienia emerytalno-rentowe, po nabyciu praw członkowskich (bez względu na poziom wykształcenia) oraz osoby 50+ , nie posiadające uprawnień emerytalnych; te jednak na innych zasadach.

KUTW rozwija się bardzo dynamicznie i obecnie skupia ponad 400 osób w jednostce macierzystej oraz prawie 130 osób w naszym oddziale w Kamiennej Górze.

W jednostce macierzystej w każdym roku akademickim prowadzimy wykłady otwarte w systemie dwutygodniowym z takich dziedzin jak: prawo, medycyna, geografia, literatura, historia, kultura, sztuka, ekonomia. Aktualna propozycja programowa obejmuje zajęcia realizowane cyklicznie jeden raz w miesiącu: „Salon Muzyczny” oferujący wiedzę muzyczną ilustrowaną żywą muzyką, bądź koncerty filharmoników jeleniogórskich jak również młodych adeptów muzyki oraz „Małą Akademię Filmową”, gdzie prezentowany jest wartościowa twórczość filmowa z fachowym, merytorycznym wprowadzeniem. W cyklu dwutygodniowym prowadzone są zajęcia o charakterze seminaryjnym i są to: historia sztuki, filozofia, psychologia, literatura, spotkania ze sztuką, warsztaty samorealizacji, warsztaty komunikacji społecznej oraz pracownia grafiki. W cyklu cotygodniowym odbywają się lektoraty języka niemieckiego i angielskiego, każdy na trzech poziomach zaawansowania (dwanaście grup) a także konwersatoria języka rosyjskiego i francuskiego, gimnastyka chińska tai chi (cztery grupy), joga (trzy grupy), gimnastyka usprawniająca (dwie grupy), taniec solo w grupie (trzy grupy), taniec w kręgu, pracownia malarska, sekcja fotograficzna, sekcja teatralna, sekcja rękodzieła artystycznego, próby chóru „Cantamus” oraz zespołu kabaretowego „Bella Mafia”, kursy komputerowe I - i II-go stopnia, pływanie, nordic walking.

Oprócz wykładów słuchacz KUTW ma zatem do wyboru 30 różnego rodzaju cyklicznych formy aktywności. To szerokie spektrum programowe stwarza każdemu słuchaczowi możliwość zbudowania indywidualnego programu edukacji i rozwoju, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Wielostronna działalność kulturalna umożliwia seniorom intensywne włączenie się w nurt imprez tego typu organizowanych w mieście. We współpracy z Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze i Teatrem im, Cypriana Norwida odbywają się „Spotkania z teatrem i muzyką”, w ramach których słuchacze corocznie biorą udział w kilkunastu koncertach symfonicznych i kilku spektaklach teatralnych. Organizowane są również wyjazdy do Opery Wrocławskiej i Operetki. Bardzo owocnie współpracujemy z takimi instytucjami jak: Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Karkonoskie, Muzeum Przyrodnicze, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Osiedlowy Dom Kultury, Książnica Karkonoska, Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne. W ciągu roku akademickiego zwiedzamy około 20 wystaw z różnych dziedzin plastyki (rzeźba, malarstwo, grafika, tkanina, fotografia, witraż, instalacje). Prace artystyczne naszych słuchaczy są również wystawiane (cztery wystawy rocznie).

Udział w różnorodnych imprezach  kulturalnych, poza oddziaływaniem edukacyjno-estetycznym i duchowym, daje możliwość częstych kontaktów towarzyskich, gdzie kanwą rozmów nie jest proza życia codziennego, a piękno oraz wrażenia wywołane przez sztukę.

Co roku odbywa się 6 spotkań integracyjnych z różnych okazji – w tym do stałych punktów należą: Andrzejki, spotkanie opłatkowe, bal kostiumowy, spotkanie z okazji Dnia kobiet, piknik tematyczny. Wszystkie one są bardzo pieczołowicie przygotowane przez Radę Samorządu i grono słuchaczy, mają piękną oprawę plastyczną i muzyczną. To one wnoszą w życie Uniwersytetu wiele radości i są znakomitą bazą tworzenia sympatycznej atmosfery i poczucia wspólnoty.

Nasze zespoły sceniczne: kabaret „Bella mafia” i chór „Cantamus” dają występy kilka razy w ciągu roku, zarówno dla naszych słuchaczy jak i dla społeczeństwa miasta Jeleniej Góry, a także okolicznych miejscowości. Są również zapraszane na występy do innych miast.

W ciągu roku Rada Samorządu organizuje kilka wycieczek pieszych i autokarowych. Organizowane są także wycieczki zagraniczne.

Jak wskazują analizy, każdy statystyczny członek KUTW oprócz uczestnictwa w wykładach bierze udział w czterech wybranych przez siebie formach aktywności intelektualnej, artystycznej lub fizycznej, co pod względem animacji słuchaczy jest ewenementem w skali kraju. We wszystkich zajęciach słuchacze uczestniczą z ogromnym zaangażowaniem wnosząc istotny własny wkład w ich atmosferę i kształt.

Uniwersytet nasz ma stałe, serdeczne kontakty z wieloma uniwersytetami trzeciego wieku w kraju. Czynnie uczestniczymy w pracach Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. KUTW jest reprezentowany na wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych problemom seniorów, a także uczestniczy w uroczystościach jubileuszowych zaprzyjaźnionych UTW.

Uzyskał dokument akredytacyjny UTW Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mgr Janina Peikert

Pełnomocnik Rektora KPSW

Działalność dydaktyczna KUTW jest dofinansowana przez Miasto Jelenia Góra
Dofinansowanie Jelenia Góra